Menu Close Menu
یادداشت

روایت صد سال تنهایی شش نسل متوالی

روایت صد سال تنهایی شش نسل متوالی

دون شک نویسنده ای به توانمندی گابریل گارسیا مارکز ،شاید در هر قرن یکبار و در قامت یک فرد ظهور کند .جایزه ی نوبل اگر دست او  را در صد سال تنهایی اش نمی بوسید ،خود، دچار خسران بود .

مالک رضایی

در خبری از فضای مجازی دیدم که گویا ،امروز زاد روز تولد "گابریل گارسیا مارکز" ،نویسنده ی بزرگ امریکای لاتین و صاحب رمان بسیار معروف صد سال تنهاییست.
بدون شک نویسنده ای به توانمندی گابریل گارسیا مارکز ،شاید در هر قرن یکبار و در قامت یک فرد ظهور کند .جایزه ی نوبل اگر دست او  را در صد سال تنهایی اش نمی بوسید ،خود، دچار خسران بود .
"صد سال تنهایی" حکایت شش نسل از یک خانواده ی پرجمعیت با فراز و نشیبهایی از زندگی آنهاست که به رغم کثرت و توالی مشروع و نامشروع نسلها ،هر کدام از نسلها  در تنهایی خود غوطه ورند .
اولین آنها را به درختی بستند تا در زوال کامل عقل جان دهد و آخرین آنها طعمه ی مورچگان شد تا سرنوشتی نامعلوم بر ثروت آن خانواده و در واقع بخش جنوبی قاره ی امریکا رقم بخورد .(رئیس جمهور وقت مکزیک روزی گفته بود که ما خوشبخت ترین و بدبخترین مردمان جهانیم .خوشبخت از آن جهت که صاحب کشور ثروتمندی بنام مکزیک  هستیم و بدبخت از این نظر که همسایه ی آمریکاییم .)
باری آخرین فرد از نسل ششم صد سال تنهایی مارکز بچه ی نوزاد دم خوکی است که شب در تنهایی و بی سرپرستی خود می میرد و  مورچگان ،لاشه ی او را به لانه های خود می برند  .
رمان صد سال تنهایی گارسیا مارکز ،بدون تردید یک شاهکار است و به قول "ناتالیا جینز بورگ" "اگر حقیقت داشته باشد که رمان در عصر ادبیات جدید مرده  و یا در احتضار است ،جا دارد همگی از جای بر خیزیم و به این  آخرین رمان ،سلام گوییم "
آنچه که در خواندن این رمان به آن کمتر توجه می شود ،حضور خود گابریل گارسیا مارکز در درون آن است .او در چهره ی یکی از شخصیتهای رمان بنام "جرینلدو مارکز" روایتگر مستمر و خستگی ناپذیر صد سال تنهایی شش نسل از یک قاره است که به جنگی بی سر انجام با دنیای پیرامون گرفتار آمده و برای قهرمان آن نسل (سرهنگ آئورلینا بوئندیا )،پایان جنگ، مشکلتر از آغاز آن گشته است . "رئالیسم جادویی" با ترکیبی از رئالیسم و سوررئالیسم ،سبک و سیاق منحصر بفرد این رمان است .سبکی که تا به امروز ،هیچ نویسنده ای حتی به مرز تقلید از آن نیز نزدیک نشده است .چرا که نزدیک ناشدنیست  .

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران